top of page
Dret Civil i Mercantil
 • Reclamació d´impagats. 

 • Arrendaments i desnonaments.

 • Propietat horitzontal i reclamacions de Comunitats de Propietaris.

 • Dret Immobiliari: compravendes.

 • Dret Financer: reclamacions bancàries.

 • Constitucions de societats i reclamacions societàries.

 

Dret Penal
 • Delictes contra la seguretat a la feina i els drets dels treballadors.

 • Violència domèstica.

 • Delictes econòmics.

 • Accidents de circulació. 

 • Separacions i divorcis

 • Modificació de mesures definitives i impagament de pensions

 • Incapacitats i tuteles

 • Filiació i adopció

 • Tramitació de herències, reclamacions de legítimes, declaracions d´ hereus  i particions d´herència.

 • Donacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Dret de Família 
Dret Laboral 
 • Pensions per Incapacitat Permanent 

 • Acomiadaments. 

 • Expedients de Regulació d´ Ocupació.

 • Contractació laboral.

 • Reclamacions de quantitat.

 • Modificació substancial de les condicions de treball.

 • Assetjament laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page